خطوط اتوبوس شهری خطوط اتوبوس شهری

ایستگاه پارک شهر (خیابان پاسداران)

نام مسیر شماره خط مسیر
بلوار کاشانی 26 ایستگاه پارک شهر-چهارراه گلها - میدان مدرس-چهارراه انقلاب-هتل سرافراز و بالعکس
بلوار گلشهر 27 ایستگاه پارک شهر- خ ولی عصر- گلشهر- فلکه مدرس- چهارراه گلها - فلکه شهرداری
گرگانپارس 22 ایستگاه پارک شهر- خ ولیعصر-سازمان آب-فلکه گرگانپارس- چهارراه گلها-فلکه کریمی-فلکه شهرداری
کوی علیمحمدی 21 ایستگاه پارک شهر-خ ولی عصر-انبار جهاد-کوی علیمحمدی-چهارراه گلها-فلکه شهرداری
کوی طبیعت-چناران 23 ایستگاه پارک شهر- فلکه مدرس- کوی طبیعت-کوی چناران و بالعکس

 

ایستگاه پانزده متری مهرآیین (پشت بازار امام)

نام مسیر شماره خط مسیر
ترمینال شرق 41 ایستگاه مهرآیین(پشت بازار امام)- فلکه معلم-ترمینال شرق و بالعکس
شهرک امام 42 ایستگاه مهرآیین(پشت بازار امام)-فلکه معلم- شهرک امام و بالعکس
شهر جلین 53 ایستگاه مهرآیین(پشت بازار امام)-فلکه معلم-شهر جلین و بالعکس
کوی انقلاب 43 ایستگاه مهرآیین(پشت بازار امام)-فلکه معلم-کوی انقلاب-خ مطهری-فلکه کریمی-فلکه شهرداری
کوی سجادیه 48 ایستگاه مهرآیین(پشت بازار امام)-فلکه معلم-کوی سجادیه و بالعکس
امام حسین 57 ایستگاه مهرآیین(پشت بازار امام)-فلکه معلم-کوی امام حسین-کوی آزادگان-جوادالائمه و بالعکس
کوی اوزینه 51 ایستگاه مهرآیین(پشت بازار امام)-فلکه معلم-کوی اوزینه و بالعکس

 

ایستگاه فلکه شهرداری
نام مسیر شماره خط مسیر
شهرک فرهنگیان 49 فلکه شهرداری-خ شهدا-کمربندی-شهرک فرهنگیان-خ بهشتی-فلکه شهرداری
بلوار شهید کلانتری 44 فلکه شهرداری-خ شهدا-بلوار شهید کلانتری-فلکه معلم و بالعکس
شهرک 320 دستگاه 45 فلکه شهرداری-خ شهدا- کلانتری-فلکه معلم-جهاد مرکزی-کلانتری-فلکه شهرداری 
گرگانجدید(شهرک شهدا) 46 فلکه شهرداری-خ شهدا-کلانتری-چهارراه گرگانجدید-انتهای 30متری-فلکه شهدا-شهرداری
شهرک کیانشهر 47 فلکه شهرداری-خ شهدا-ترمینال-شهرک کیانشهر و بالعکس
شهرک حافظ 50 فلکه شهرداری-خ شهدا-کلانتری-شهرک حافظ و بالعکس
شهرک شهریار-جامی 56 فلکه شهرداری-خ شهدا-کلانتری-شهرک حافظ و بالعکس
شهرک ویلاشهر 52 فلکه شهرداری-خ شهدا- کاتنتری-ویلاشهر و بالعکس
بلوار آق قلا (زندان) 54 فلکه شهرداری- خ شهدا- جاده آق قلا- زندان امیرآباد و بالعکس

 

ایستگاه فلکه ولی عصر
نام مسیر شماره خط مسیر
کوی قلعه حسن 28 فلکه ولی عصر - اول کوی قلعه حسن و یالعکس
بلوار ناهارخوران 29 فلکه ولی عصر- فلکه ناهارخوران و بالعکس
 
ایستگاه نعلبندان
نام مسیر شماره خط مسیر
امامرضا - زیباشهر 1 ایستگاه نعلبندان-چهارراه میدان-فلکه سرخواجه-زیباشهر و بالعکس
ایرانمهر 2 ایستگاه نعلبندان-میدان مازندران-چهارراه فلسفی-شهرک شریعتی و بالعکس
بلوار غدیر-سرویس مجید 3 ایستگاه نعلبندان-فلکه مفتح- فلکه بسیج-شهرک بهزیستی-فلکه باهنر-برگشت از مفتح 
بلوار صیاد شیرازی 4 ایستگاه نعلبندان-چهارراه میدان-فلکه سرخواجه-فلکه باهنر-چهارراه دخانیات و بالعکس
طهماسبی-چوب بری 5 ایستگاه نعلبندان-فلکه مازندران-طهماسبی-پارک رازی-چوب بری و بالعکس
افسران-انجیراب 6 ایستگاه نعلبندان-فلکه مفتح-افسران-انجیراب-ستاد نیروی انتظامی و بالعکس
شهرک شهروند 7 ایستگاه نعلبندان-فلکه مازندران-30متری رسالت-شهرک شهروند- خ رازی-خ رجایی
فلکه شهید مفتح 8 ایستگاه نعلبندان- فلکه مفتح و بالعکس
سایت اداری استان 55 ایستگاه نعلبندان-فلکه بسیج-بیمارستان حکیم جرجانی-سایت اداری و بالعکس
بلوار قدس (چاله باغ) 24 ایستگاه نعلبندان-چهارراه میدان-فلکه سرخواجه-چاله باغ-شهرک فلسفی و بالعکس